Rutiner för klagomålshantering

 

Om du som förälder har klagomål på Förskolan Blåbärsställets verksamhet används

nedanstående arbetsgång.

 

STEG 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att eventuella synpunkter/klagomål på verksamheten tas upp direkt.

Kontakta Förskolechef:

Kicki 070-4806672  kicki@blabarsstallet.se och/eller

Hille 070-4806671  h.tagesson@netatonce.net .

                  

Vi vill också att eventuella klagomål på verksamhetens personal tas upp direkt med den det berör.

Om Du efter kontakt med berörd personal fortfarande har klagomål,

ta då kontakt med förskolechefen. (Kicki och/eller Hille)

Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

 

STEG 2

Förskolechefen tar emot ditt klagomål.

Rör det verksamheten behandlas ärendet snarast.

Gäller klagomål personal kontaktar förskolechefen berörda för att få dess syn på sakfrågan.

Förskolechefen ansvarar för att uppföljning sker inom 14 dagar.

 

STEG 3

Är du ej nöjd efter steg 2 kontaktar du förskolechefen som i sin tur kallar alla berörda till samtal.

Samtliga samtal dokumenteras.

Förhoppningsvis är alla nöjda efter att ha rett ut eventuella problem!

 

STEG 4

Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med ansvariga på

Växjö kommun.