Arbetsområden

Bild och form
På ett lustfyllt sätt skapar vi med olika material och tillvägagånssätt.

Musik och rytmik
Vi upplever musiken genom sång, teater, dans och rytmik.

 

Naturupplevelser
Ute i skogen har vi som mål att utveckla intresse och förståelse för naturens växter och djur.

Språklig medvetenhet
Genom rim och ramsor, ordlekar och sagor stimulerar vi och uppmuntrar den språkliga medvetenheten.

 

Teknik
Vi vill genom experiment väcka nyfikenhet och utforskar hur enkel vardagsteknik fungerar. Hur och Varför?

Matematik
Genom att undersöka och pröva olika begrepp ger vi oss in i matematikens värld.

Begrepp - stor, liten, lång, kort osv.

Form - Kvadrat, cirkel, rektangel osv.

Antal/Mängd

Samhörighet

Tid och Rum